Ontmoet Christiaan
Christiaan Paalman, psychosociaal therapeut

Wanneer je Christiaan ontmoet, tref je een open en spontane man. Bescheidenheid is een van de persoonskenmerken die hem omschrijven. Humor en creativiteit zijn een onderdeel die bij hem horen.

Praten om maar te praten is hem vreemd. Kritisch vragen, scherp vragen. Soms met directheid zijn onderdelen die naar voren komen, vanuit een denkende en observerende houding. Zijn luisteren is betrokken en geduldig.

Tegelijk weet Christiaan hieraan een veiligheid te weven en de ander volledig in eigen waarde te laten. 

Geduld is een krachtige eigenschap, Christiaan observeert, analyseert en voelt aan om vervolgens daarop in te zetten. Hij weet veiligheid en vertrouwen te bieden. Naast kennis en kunde is warme betrokkenheid een gezonde meewerkend aspect in de weg naar herstel.  

Zijn eigen verhaal:

Ik ben geboren in een groot gezin. Op tweejarige leeftijd verloor ik mijn vader.  Het missen van een vader heeft mijn levensloop gestuurd. Veel van mijn ontwikkeling komt voort uit het missen van mijn vader. Het raakt het vinden van eigen identiteit, het ontwikkelen van vaardigheden om het leven zo goed mogelijk te kunnen leven. En ontdekken hoeveel veerkracht ik heb en welke mooie mogelijkheden dat in mijn leven brengt en bracht. 

Op mijn 17e levensjaar kreeg ik verkering met – rotsvast – mijn lieve vrouw en samen hebben wij 3 prachtige kinderen opgevoed. Ons huwelijk heeft ook weerstand gehad en uiteindelijk sterker gemaakt. Een dynamiek die als een golf doorrolt en afstemming vraagt.

Mijn werkzame leven is begonnen met ‘12 ambachten en 13 ongelukken‘. Lange tijd heb ik in het bedrijfsleven gewerkt. Tot ik in 2015 besloot weer te gaan studeren. Ik wilde een hbo opleiding volgen om als hulpverlener vaardig te worden. Ook wilde ik mijn onuitgesproken belofte vervullen – een vakdiploma halen.

Jarenlange discipline, volharding en passie hebben er toe geleid dat ik op 47 jarige leeftijd ben afgestudeerd als hbo opgeleid psychosociaal therapeut. Daarnaast ben ik ook als persoonlijk begeleider werkzaam in een organisatie met een doelgroep waar verslaving, psychische, justitionele en LVB problematieken spelen.  

Mijn missie en visie
Mijn doelgroep

Ik vind het belangrijk om te vermelden dat mijn eigen overtuiging niet bepalend is in praktijk Mijn Faros.

Jouw overtuiging, wat het ook mag zijn, hoort jou toe. In mijn professionele hulpverlening heeft dat alle ruimte. Mij is vaker gevraagd: ‘Christiaan, met welke doelgroepen’ wil je werken?’ 

Dat is breed en mijn doelgroep beslaat de normaal gesproken gezonde mens. Die er zelf niet meer uitkomt. Waar goed advies niet meer helpt en als het ware het leven niet meer stroom om wat voor oorzaak ook. Dat kan iemand zijn met traumatische gebeurtenissen. Rouw, baanverlies, overspannenheid. Relatie problemen, identiteitsproblemen. Daar waar geen sprake is van geestelijke stoornissen die een andere benadering nodig  hebben en om een andere expertise vragen.

Het is ook gericht op christenen, daar waar het geestelijke aspect zo remmend kan zijn op het dagelijkse leven. Of juist andersom; daar waar het geestelijke aspect het dagelijkse leven kan bevorderen.

Ik werk met mannen en vrouwen. Identiteit is een onderwerp wat ik belangrijk vind, omdat het vaak de kern van je bestaan raakt en van waaruit je leeft, voelt, handelt, denkt.

Mijn opleiding is gericht om therapeutisch te werken met veel vormen van problematieken. Van rouw, tot liefdesverdriet, tot identiteitsproblematiek, burn-out en traumatische ervaringen.

De rugzak die je draagt bepaalt niet wie je bent, dat ben jij. 

Mijn ervaringen in begeleiding liggen ook in pastorale begeleiding. Het kan soms eenvoudiger zijn wanneer je een therapeut treft die eveneens een christelijke achtergrond heeft en een ander inzicht op geloven heeft. Het kan prettig voelen herkenning te delen en vanuit datgene wat in je geworteld is te kunnen praten.

Wat ik belangrijker vind is om te kijken naar jouw problematiek, vanuit een gezonde werkrelatie. Vanuit een ervaren van gevoelens van veiligheid, vertrouwen en ruimte.

Dat wil niet zeggen dat mijn mogelijkheden als psychosociaal therapeut eindeloos zijn. Ook ik heb mijn grenzen van eigen kunnen. Om die goed te kunnen bepalen zorg ik voor mijn eigen gezondheid om ook zorgvuldig met jouw gezondheid om te kunnen gaan.

In onze contacten zal naar voren komen of ‘de klik‘ er is en of jouw problematiek past binnen de koers die we willen bepalen.

Soms kan het gewoon beter zijn om door te verwijzen naar een collega met specifieke kunde.  Naar een huisarts, psycholoog of ander hulpverlener. Het gaat uiteindelijk om jouw welzijn. Het kan ook zijn dat je op een wachtlijst voor bijvoorbeeld een GGZ behandeling staat. In dat geval is bespreekbaar of ik je tot die tijd kan opvangen en begeleiden.  

Er zijn zoveel mogelijkheden en elke mogelijkheid verdient de kans om eerlijk bekeken en besproken te worden. 

Het woord Faros in Mijn Faros is in Grieks voor vuurtoren of baken. Van oudsher bestemd als signaal brengers. De lichtstraal brengt een boodschap over. Het belicht de koers en bestrijkt de delen die verstopt lijken te zijn. Het laat je weten wie je bent en waar je bent. Het brengt ook hoop wanneer je dat niet weet.

Google translate geeft Faros weer als φάρος. De eerste letter staat symbool voor de initialen van mijn naam Christiaan Paalman.  Het zegt iets over mijn identiteit, wie ik ben.

Missie: 

Mijn Faros heeft als missie, dat je als mens mag leven vanuit vrijheid en je mens mag zijn zoals de Schepper het heeft bedoeld. Het inzicht dat je uniek en gewenst bent als mens en zelf vorm en invulling kan en mag geven aan je leven. Van daaruit zul je eigen identiteit herkennen, de veerkracht om met het leven om te leren gaan. 

Mijn Faros ondersteunt in het proces van herstel, de inhoud wordt door de cliënt bepaald. De therapeut ondersteunend vanuit psychologische kennis en inzichten, in de vorm van therapie en/of voorlichting. Het is een proces van maatwerk, persoonsgericht. De psychosociale ondersteuning is gericht en methodisch en met de insteek dat het kortdurend is.  

Wat zegt mijn missie over jou:

Ik ben mijn eigen praktijk gestart om zelf ook te groeien en mee te mogen werken aan nieuwe groei. Vanuit het perspectief dat elk mens gewild en uniek is. Dat niet het rugzakje of problematieken je mens zijn bepaald, maar dat je identiteit dat bepaald. Hoe mooi is het om dat weer te ontdekken.

Ik geloof dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest. Dat je als mens gezien en erkend mag worden en daaruit mag gaan leven. Dat is wat mijn verlangen voor jou is.

Visie:

Mijn Faros is gericht op de normaal gesproken gezonde mensen die tot stilstand is gekomen of dreigt te komen in het leven. Juist dan, wanneer je zelf niet meer verder komt en merkt dat je meer nodig hebt dan jezelf kunt aanreiken, help ik je inzicht te vergroten. Zodat je tot de kern van je probleem kunt komen en van daaruit zoekt naar datgene wat je in staat stelt om het leven te kunnen leven en van daaruit mag groeien in kwaliteit. De mens is bedoeld om in vrijheid en uit vrijheid te leven.