De filosofie en zingeving achter Mijn Faros

Zingeving

 

 

Het is niet vanzelf dat je op deze website terecht bent gekomen. Wellicht heb je Google of een andere zoekmachine gebruikt, omdat je  iets of iemand zoekt die je kan helpen je leven van of met een andere betekenis te voorzien.

Zingeving is datgene wat zin geeft aan je leven.  In mijn dagelijkse rol als hulpverlener heb ik veel te maken met zingeving. Het is ook een gebied in ons leven wat maakt waarvoor je nog wilt ademen, waarvoor je nog wilt leven, waarvoor je uit bed stap, waarvoor je naar je werk kunt slepen – of fluitend uit je bed spring en met plezier de dag in gaat.

Datgene wat zin geeft aan je leven.  Zingeving is de diepe onderstroom, de basis in je leven.  Het geeft je richting naar datgene wat je wilt bereiken, naar diegene die je wilt zijn. Het mooie; zingeving is altijd aanwezig, het hoeft niet groots te zijn, het kan klein zijn. Het kan onbetekenend lijken, maar de grootste betekenis zijn in je leven.

Niet altijd wordt de zin van het leven bewust ervaren, soms raakt de betekenis in vergetelheid door alles wat in en om je heen gebeurd. Je kunt alle kanten opgeslingerd worden. En tegelijk – ook al word je alle kanten opgeslingerd – nog steeds ben jij – jij. Die unieke persoon die er mag zijn en hoe mooi is het om te ( of weer te) ontdekken wie je werkelijk ben bent vanuit de zingeving.

Die zingeving kan jouw overtuiging van of in iets zijn. Daarin kan ik met je meedenken hoe dat voor jou eruit ziet en je begeleiden in dat proces.

Het kan ook zijn dat je jezelf herkent in mijn geloofsuiting – waarin ik vertel in tabblad over mij. Dan is het zingeving vanuit het Bijbelse perspectief waarin je meer zou willen ontdekken of putten. Dat kan ook prima samen gaan in een therapeutisch proces. Waar je ook staat; Het is jouw verhaal waar het om gaat en jouw zingeving.

Filosofie

 

Eigenlijk is de naam Mijn Faros een buiteling van een ‘simpel’ iets als een netwerkdomein willen vastleggen, waarin het woord ‘Mijn’ terug kwam. Faros is het Griekse woord voor vuurtoren.  In het Grieks staat de eerste letter geschreven als : 

 φ  

Het vertegenwoordigt ook intialen van mijn voor en achternaam.  Een kleine verwijzing naar de identiteit die ik in mijn praktijkvoering  wil leggen. En vandaaruit ook terug te zien het gehanteerde logo.

De functie van vuurtoren is  precies de rol die ik als psychosociaal therapeut vertegenwoordig. Een vuurtoren of baken, geeft geen licht af om te verwarmen, gezellig te maken, of te schijnen. Het geeft een licht om te signaleren.  Het laat het licht schijnen op de plek waar het woelig is. De plek waar wordt gezocht naar een koers, naar stabiliteit. Het verlangen om te herstellen. Of misschien wel een veilige haven te vinden. De vuurtoren zelf is niet de veilige haven, het geeft perspectief en een aanwijzing welke koers gevaren moet worden om die te bereiken. Als het ware is het een procesbewaker en de cliënt is de eigenaar van diens verhaal en bepaalt zelf de koers en inhoud.    

Vanuit mijn Bijbels perspectief op een vuurtoren is mijn rol een lichtdrager.  Een licht wat ik mag laten schijnen als het gaat om een boodschap waarin hoop, bevestiging, liefde, herstel, vrijheid is verankerd. Ik ben niet de lichtbrenger, dat zou betekenen dat ik mijn verhaal in jouw leven leg. Dat is ook de professionele standaard die ik wil aanhouden. Het kan wel zijn dat soms stukjes van mijn verhaal inspirerend zijn als onderdeel voor jouw herstel. Die zijn dan functioneel gericht op jouw herstel.